Θ. ΚΑΛΛΑΝΤΖΗΣ ΕΠΕ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:Θ. ΚΑΛΛΑΝΤΖΗΣ ΕΠΕ Έγγραφα:

18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Δραστηριότητα:ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Α.Φ.Μ.:800626809
Περιφέρεια:Αττικής
Νομός:Αττικής
Δήμος:Αθηνών
Διεύθυνση:Λ. ΑΘΗΝΩΝ 204-Τ.Κ. 12131